Jaarverslag 2019

Op datum van 7 januari hebben reeds 181 leden betaald, 91 leden moeten nog betalen. Begin februari zullen diegene die op 31 januari hun lidgeld nog niet betaald hebben een schrijven toegestuurd krijgen om dit nog in orde te brengen. Ieder bestuurslid heeft de lijst met betaalde en niet betaalde bijdragen ontvangen. 7 nieuwe leden en 7 leden die gestopt zijn op datum van 7 januari.

Voor de actie Boezembrood is er 4569 euro opgehaald bij de 58 deelnemers. Voor volgend jaar stellen wij voor om iets anders te doen, dit kan ook samengaan met professor Depypere. Er zal een bedankingsbrief gestuurd worden naar de deelnemers van deze actie. Diegene die nog niet hun bijdrage hebben gestort zullen een uitnodiging tot betalen toegestuurd krijgen.

Bij de afrekening van het lidgeld 2018 voor Bakkers Vlaanderen komt men tot de vaststelling dat op 10 jaar tijd 30% van de leden gestopt zijn. Het zijn niet alleen de leden die stoppen maar de bakker in het algemeen verdwijnt ook.

Koelinstallaties met 3 kg of meer ozonlaag afbrekende stoffen als koelmiddel minimaal éénmaal per 12 maanden onderzocht worden op het goed functioneren en op mogelijke lekverliezen. Een gedetailleerde beschrijving van deze controles en de resultaten moeten geregistreerd worden in een logboek. De overheid gaat de controles op uw koeltechnische installaties opvoeren. Een 30 tal inspecteurs gaan dit controleren. Bij vastgestelde inbreuken kunnen boetes oplopen tot 25.000 euro. Tegen 2030 moeten alle airco’s en koelinstallaties vrij zijn van F-gassen. De koeltechnische bedrijven promoten al langer duurzame installaties die gebruik maken van de alternatieve koelmiddelen zoals R134a,R407 en R410.

FEBRUARI

Op datum van 12/02/2019 hebben 221 leden betaald en nog 51 leden die niet betaald hebben. Leden gestopt 25. Daar er een paar leden hun lidgeld niet correct hebben betaald, stelt men voor om volgend jaar alleen de totale bijdrage op de uitnodigingen ter inning en lidkaarten te zetten, dit wordt aanvaard. Om nieuwe leden zo snel mogelijk een Passie te hebben, zal de ledenlijst voor Bakkers Vlaanderen einde van het jaar door gegeven worden en dit telkens er nieuwe leden betalen. Voor dit jaar zal de lijst einde februari door gegeven worden, voor 10maart moet de ledenlijst doorgestuurd worden. De schatbewaarder zal de rekening van ING overbrengen naar Argenta, daar deze bij ING te veel kosten meebrengt.

De mandaten voor Bakkers Vlaanderen zullen op deze statutaire vergadering ingevuld worden. Controle van de boekhouding gebeurt door de commissarissen: Heirman Jean en Coens Wim. Op de uitnodigingen voor de statutaire vergadering zullen de in te vullen mandaten aangegeven worden.

De ontbijtactie georganiseerd door Bakkers Vlaanderen gaat door van 30 september tot 6 oktober. Het ontbijt zelve zal doorgaan op 20 oktober.

De volgende zalen zijn gereserveerd :

1/ Sint-Niklaas : hotel Serwir

2/ Oudenaarde : salons Mantovani

3/ Nevele : feestzaal Ter Motte

Per pakket bekomt men het volgende:

 • 750 invulformulieren
 1. 1 affiche
 1. 1 wobler
 1. 1 ontbijt voor 2 personen
 • Kostprijs per pakket 25 euro

Naar aanleiding van een advertentie in de Zondag voor Antwerpen Koekstad, wordt de vraag gesteld of elke provincie zelf initiatief kan nemen om een advertentie in de Zondag te plaatsen. Bruno stelt voor dat elke provincie de ruimte in De Zondag 4 keer per jaar zelf kan in vullen, dit op eigen kosten en op eigen inbreng. De raad van bestuur gaat akkoord.

Bij controle door het FAVV blijkt 10% niet in orde. Daar is een nieuwe methode om etiketten te controleren, 1ste steekproef/ na 6 maanden ruimere steekproef/ na 9 maanden dan niet in orde, sluiting en herkenning ingetrokken. Voor de nieuwe generieke Gids zal e module brood aangepast worden aan de acrelamide wetgeving. Met de wetgeving op de allergenen zijn nog altijd 44% niet in orde. Wanneer uw leiding water niet is behandelt krijgt u geen controle.

Bibac zal als thema het circus hebben. Er komt eveneens een nieuwe website voor Bakkers Vlaanderen. In 2019 zal er een grote enquête gehouden worden onder de bakkers om hun standpunt te geven over de werking van Bakkers Vlaanderen.

MAART

Het jaarverslag 2018, het kasverslag en de begroting worden goedgekeurd. De penningmeester leest het verslag van de commissarissen voor, dit wordt goedgekeurd, er wordt kwijting gegeven aan de commissarissen Coens Wim en Heirman Jean, zij worden terug verkozen als commissarissen. Ten slotte worden de mandaten voor de commissies van Bakkers Vlaanderen ingevuld ( zie bijlage)

Op 7 mei gaat er een demo gegeven worden in de hotelschool te Gent met als thema ijs. De leden zullen hierover nog verder geïnformeerd worden per email. Bibac gaat door van 22/09 tot 25/09/ 2019.

In Zottegem is er een aangekondigde controle van het FAVV, die gaat door van 1 april tot 7 april. Donderdag 21 maart zal er een infosessie plaatsvinden in de Lichtstraat op de 4de verdieping van het administratief centrum Sanitary te Zottegem aanvang 19.00 uur.

Plastiek zakjes mogen niet meer gratis uitgedeeld worden en dit door een besluit van de Vlaamse regering.de prijs is niet bepaald, maar moet een ontradende prijs zijn, het moet een minimale prijsgrens zijn. Wij raden aan om 0.15 cent per zakje te vragen. Heel wat leden hebben ons laten weten dat zij geen zakjes meer aanbieden. De meerprijs voor een plastiekzakje moet zichtbaar vermeld worden, zo staat te lezen in het verslag van de Vlaamse regering.

Wat kost één minuut arbeid ?

Zonder nachtvergoeding: € 0.43

Met 100% nachtvergoeding :€  0.52

Productief uurloon met 35% onrechtstreekse productietijd :

Per uur : 26.03+35%  ₌ €  35.14

Per minuut : 0.43+35% ₌  € 0.58

De GFK cijfers omtrent het broodvolume in België van 2018 zijn bekend. De daling komt uit op 2,5% maar betreft alleen het thuisverbruik van brood. Voor de EU campagne wordt de berekening gemaakt waarbij ook het volume van het buitenhuis verbruik van brood wordt meegenomen. De totale daling komt dan uit op 2,0%. De daling is een stuk lager dan de voorbije jaren.

APRIL

De mandaten voor Bakkers Vlaanderen werden doorgegeven. De heer Van Damme Eddy wordt voorgedragen als voorzitter van Bakkers Vlaanderen, de secretaris zal daarvoor een schrijven richten naar de raad van bestuur van Bakkers Vlaanderen. Het aantal leden bedraagt nu 245. Volgens Bakkers Vlaanderen hebben er 3 leden betaald langs Bakkers Vlaanderen, wij vinden er maar 2 van terug. De secretaris zal navraag doen over het 3de lid bij Bakkers Vlaanderen.

In het najaar zal er een demo ingericht worden in Syntra Sint-Niklaas op 18 november en dit met medewerking van molens De Dobbelaere.

De Zondag staat onder druk vanwege de daling van de verdeelpunten. De Zondag wil de krant aanbieden waar de consument op zondagmorgen naartoe gaat, ook de supermarkt. Het grootste zorgenkind is Limburg en men wil deze provincie als testcase gebruiken. Bakkers Vlaanderen wil meestappen in dat verhaal maar er mag geen reclame worden gemaakt vanuit de supermarkten over broodproducten in De Zondag. De Zondag heeft laten weten dit te willen respecteren.

De Zondag geeft dan enkele cijfers voor de daling te concretiseren.

 1. Juni 2017: voor het eerst koopt de Vlaming meer dan de helft van zijn brood in de supermarkt. Het marktaandeel van de Warme Bakkers gaat verder achteruit, mede door de introductie van vers brood bij Aldi en Lidl.
 2. Aantal bakkers als distributiepunt van De Zondag daalt jaarlijks
  2011 2014 2016 2018 2019
Evolutie bakkers 3.476 3.207 2.944 2.791 2.711

49.61% van de bakkers geeft aan dat de krant nog na zondag blijft liggen.

De Vlaamse regering heeft beslist om de regeling rond plastiek zakjes door te voeren. Het gaat over zakjes tussen 50 en 15 micron. Deze mogen niet meer gratis uitgedeeld worden. Bakkers die nog zakjes hebben mogen deze nog 6 maanden kosteloos opgebruiken. Wanner men geld vraagt voor deze zakjes moet het bedrag op het kasticket vermeld worden en moet de prijs uithangen in de winkel.

Producten die men zelf rechtstreeks verpakt in een plastieken zakje mogen wel nog. Dus niet wanneer men deze nogmaals verpakt in een plastieken zakje.

MEI

Voor het nationaalfeest zijn er nu 190 personen voor het dagprogramma, voor het avondfeest 237 personen en 15 vlaggen aanwezig.

Volgens de broodindex zou de prijs van een brood van 800 g 2.30 euro bedragen, vooral de stijging van de algemene kosten is hier de oorzaak van.

Bij Bakkers Vlaanderen was er de verkiezing voor het voorzitterschap. Daar er maar één kandidatuur ingediend was namelijk deze van Eddy Van Damme, was de keuze snel gemaakt. Wij wensen onze nieuwe voorzitter het allerbeste toe. Als ondervoorzitter is de heer Jan Kerkhofs aangesteld. Luc Welvaert wordt aangesteld als nieuwe vertegenwoordiger voor Oost-Vlaanderen.

De industriële bakkerijen stellen de broodwet van 2 september 1985 in vraag. 80% van de wet wordt niet meer toegepast + andere producten, technieken zijn wettelijk niet mogelijk omdat deze niet in de wet zijn opgenomen. Zij wensen dat er wettelijke regelingen komen voor : dezembrood, meergranen, spelt enz. dus waaraan moeten bepaalde producten voldoen vooraleer je het een speltbrood, desembrood, zoutarm, botercroissant mag noemen. Men zou een soort kwaliteitsgarantie moeten inbouwen. Dit is er momenteel niet en kan je brood met wat desempoeder al een desembrood noemen. Er wordt beslist dat dit een materie is voor de Confederatie.

JUNI

Er hebben nog 2 bakkerijen zich lid gemaakt langs Bakkers Vlaanderen, daarmee komt het aantal leden op 250.

Het nationaalfeest georganiseerd door de bond Lokeren was een grandioos succes. Zij kregen verschillende felicitaties van de aanwezigen. Volgend jaar gaat het door in Moeskroen.

Ambacht voor het leven is een promotieactie van de Ambachtelijke Bakker en gaat door van 30/9 tot 6/10/ 2019. Deze actie wordt georganiseerd door Bakkers Vlaanderen en betaald met de saldofactuur van het promotiefonds bakkerij bij de Vlam. De Zondag geeft eveneens zijn medewerking daar dit voor alle bakkerijen moet georganiseerd worden. Het omvat een ontbijtactie naar de klanten toe. De voorzitter stelt voor om het eerste pakket voor leden te betalen door de provincie. Dit zal na beraadslaging met Bakkers Vlaanderen uitgewerkt worden. Op de algemene vergadering van Bakkers Vlaanderen na overlag met Bruno, is men overeengekomen dat na het afsluiten van de inschrijvingen, men de namen van de deelnemende leden zal doorgeven met eventueel het rekeningnummer, zodat wij het eerste pakket ter waarde van 25 euro kunnen terugstorten op hun rekening. De afgevaardigden van de Bakkerijfederatie Oost-Vlaanderen waren daar unaniem mee akkoord. Er wordt eveneens een mail naar alle leden verstuurd met deze informatie.

Naar aanleiding van het nieuwe wetboek op de vennootschappen en de verenigingen, geeft de secretaris elke aanwezige een map met de veranderingen die zouden moeten gebeuren tussen 2020 en einde 2023. Iedere beroepsvereniging moet zich dan omvormen tot een vzw. Dit wil zeggen aanpassing van de statuten. De secretaris zal indien het nodig is graag zijn hulp aanbieden.

SEPTEMBER

Wij betreuren het overlijden van onze ere voorzitter Steyaert Georges, overleden op 30 juni 2019.

Voor de laureaten van de arbeid starten de inschrijvingen op 22/09/2019 en worden afgesloten op 1/02/2020. Toekenning op 26/03/2020 en uitreiking in september 2020. Luc De Boey wordt voorgedragen als deken van de arbeid.

Voor milieu en hygiëne is er een probleem met het Posidoniazout zout, dit zout mag niet gebruikt worden in brood. Fevia heeft een uitzondering verkregen. Het product wordt tijdelijk getolereerd in afwachting van het koninklijk besluit. Naar etikettering toe mag Posidoniazout niet worden omschreven als zout. Een voorstel is om de naam “ zoutoplossing” te gebruiken. Uit het jaarverslag van het FAVV  blijkt dat de cijfers niet zo gunstig zijn. 42.3% zou in orde zijn conform de regels van de wetgeving. 82.6% is in orde voor de traceerbaarheid. De grootste fouten gebeuren bij de allergeneninformatie ook is er onvoldoende netheid en de temperatuur van koelingen wordt niet nageleefd.

Men is volop bezig met het vernieuwen van de website van Bakkers Vlaanderen, deze zou in september in orde moeten zijn. Flanders Food wil een project indienen rond de allergenen en vragen of Bakkers Vlaanderen mee wil ondersteunen zonder een financiële bijdrage te leveren. De raad van bestuur gaat hiermee akkoord.

Volgens Luc Welvaert was de week van de eclair een groot succes. De vraag is of wij met Bakkers Vlaanderen samen met een firma iets gelijkaardigs kunnen organiseren. Ceres zal de ontbijtactie mee ondersteunen en de link van ambacht voor het leven mee doorsturen.

Om de lagere lonen te bevoordeligen werd afgesproken om vanaf 1/07 een loonsverhoging toe te passen van 0.16 euro op de bestaande lonen. Het gemiddelde loon in onze sector is 14.33 euro en als je hierop 1.1% berekent kom je op 0.1576 of 0.16 euro. Er moet geen compensatie voorzien worden voor de periode van 1/1/2019 tot 30/6/2019. Verder werd er afgesproken om de bestaande premie van 80 euro af te schaffen vanaf 2020. De premie wordt op 1/1/2020 omgezet in een uurloon waardoor de uurlonen dan verhogen met 1.04 euro.

Bibac+ is een groot succes wat de deelnemers betreft en gaat door van zondag 22/9 tot woensdag 28/9. Wedstrijd aspirant bakker zondag en maandag, prijsuitreiking maandag rond 17.00 uur .wedstrijd Richmond dinsdag en woensdag uitreiking rond 16.00 uur

Daar heeft een bevraging plaats gevonden omtrent de werking van Bakkers Vlaanderen , hier enkele punten

 1. Lidgeld moet evenveel zijn met wat de bakker ervoor terug krijgt. Men heeft het gevoel dat men niet krijgt waarvoor betaald
 2. Veel meer communiceren over de werking, bakker weet te weinig
 3. De ledenvoordelen zijn te weinig bekent, ondanks dat de leden ervoor open staan
 4. De bakker meer verdedigen, normen en wetgeving zijn te gelijk voor grote en kleine ondernemingen
 5. De ambachtelijke bakker meer bekendheid geven bij de consumenten hij kent het verschil niet meer tussen ambachtelijk, koude of industriële bakkerijen .

NOVEMBER

Op datum van 12 november hebben er reeds 92 leden hun lidgeld betaald. 191 niet leden worden eveneens aangeschreven. Voor de sticker 2020 wordt er gewacht op het besluit van Bakkers Vlaanderen welke sticker het zal worden.

De voorzitter van de bond Deinze, Luc Welvaert gaat opnieuw het Boezembrood maken voor het borstkankeronderzoek van UZ Gent van Prof. Depypere te ondersteunen. Zij nemen de volledige organisatie voor hun rekening. De bond Deinze zal dit ieder jaar organiseren. de actie loopt van 10 november tot 10 december 2019. Alle bonden van Bakkers Vlaanderen kunnen hier aan mee doen.

De verkoopsters in onze bakkerijen zullen vanaf 1 november hun maandloon zien stijgen met €21,00. De fietsvergoeding stijgt van €0,23 naar €0,24 met een maximum van 40 km ( heen en terug) per dag. Er is geen betaling verschuldigd van 1 januari tot heden, dus niet met terugwerkende kracht.

Voor het duaal leren is naast de verplichting van een attest van goed gedrag en zeden, een mentoropleiding volgen, moet men nu ook rekening houden met leerlingen van de Syntra en dagonderwijs deze nu ook kunnen genieten van een volledige schoolvakantie. Men kan hier van afwijken in dien men een tijdig verzoek indient. Wanneer men tijdens de kerstvakantie moet werken kan men het verlof in januari geven.

De secretaris                                                             de voorzitter

Stout Eddy                                                               De Boey Luc