Historiek Bonden

Koninklijke Bond der Brood- en Banketbakkers van Gent en Omliggende V.Z.W.

  In 1891 werd de Koninklijke Vereniging der Meesterbanketbakkers van Gent en Oost-Vlaanderen gesticht, daarvan werd in 1921 de onderafdeling van Sint-Niklaas opgericht. In 1973 werd het Reynaertgebak boven de doopvont gehouden , in 1986 werd de nieuwe creatie voorgesteld De Reynaertbonbon. In 1999 hadden wij de eer om ons Reynaertgebak te mogen leveren op het verlovingsfeest van Prins Filip en Prinses Mathilde en in 2000 hebben wij het Reynaertgebak aan de prinselijke hoogheden zelf mogen overhandigen bij hun intrede in de stad Sint-Niklaas.

 

 

3 Koninklijke Bakkers- en Banketbakkersbond Lokeren en aangesloten gemeenten 

  VAN VROEGER TOT NU ( 1904-2004) Telkens men een jubileumfeest viert heeft men de neiging om te kijken hoe het begonnen is. Een klein overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit ons bondsleven . DE DRIE STREEK PRODUKTEN VAN LOKEREN  

5 Brood- en Banketbakkersbond van Geraardsbergen en omliggende v.z.w.

  HISTORIEK VAN DE BOND GERAADSBERGEN Reeds van in de middeleeuwen werd er over bakkersgilden in Geraardsbergen geschreven, maar van de stichting van een bakkersbond in Geraardsbergens in 1890 bestaat een akte van notaris Coppens, ie in de schoot van de huidige bakkersbond bewaard wordt. De heroprichting in 1938 door de bakkers, waaronder Lucien De Clerq, Remy Flamant, Cyriel Van Lierde en nog andere, is de basis waar onze huidige bond nog altijd de vruchten van plukt, in verband met collegialiteit, dienstbetoon, zelfs van technische aard, zoals het op ons vaandel staat Helpt Elkander. De broederschap van de Geraardsbergse Mattentaart is in 1979 ontsproten uit de bakkersbond en dank zij de pioniers van onze broederschap A.De Block, M.De Clerq, R. Flamant, F. Vercleyen, A.Lenoir en nog andere, is deze uitgegroeid tot het uithangbord van Geraardsbergen waar de bewoners fier zijn op hun mattentaart, trouwens, de aanvraag om de naam Geraardsbergen mattentaart op Europees vlak te beschermen is reeds gesteld en naar we hopen zal goedgekeurd worden. We hebben hier 3 belangrijke M\’s : De Muur, M.PIS en De Geraardsbergse Matttentaart. Dankzij een delegatie uit Japan die wilden weten wat een mattentaart is, weten zij in Tokio dat er in Geraardsbergen ook een M.Pis staat en die bovendien nog ouder is dan dat van Brussel, deze 3 M\’s hebben Geraardsbergen op de wereldkaart gezet.

6 Koninklijke Bakkersgilde van Sottegem en omstreken FV

  De bakkersgilde werd gesticht in 1894 tot 1914 en werd heropgericht op 10 februari 1919. De publicatie in het Belgische staatsblad gebeurde in datzelfde jaar. De eerste voorzitter was dhr.JULES DE FRAINE die de bond aanvoerde van 1894 tot 1914. Mr EMIEL VAN DEN NOORTGAETE was voorzitter van 1919 tot 1937. Mr AIME DE KEYSER voorzitter van 1937 tot 1952. Mr LEON DE FRAINE voorzitter van 1952 tot 1963 Mr ARTHUR VAN RONSSE voorzitter van 1963 tot 1966. Mr PAUL VERHAEGEN voorzitter van 1966 tot 1981. ( Grote bezieler in de periode van 1963 tot 1983 was toenmalige secretaris MR MICHEL VAN DEN BOSSCHE .Samen met zijn twee zonen Hedwig en Johan was hij in 1968 de ontwerper van onze vlag en feestleider inrichter van het 75jarig bestaan van de gilde. Terdezer gelegenheid steunden wij ook voor het eerst, de zottegemse vereniging voor zedelijk verlaten kinderen, welke wij tot op heden nog steeds traditiegetrouw doen met rozijnenbroden en financiële steun.) Mr ELOOT ERIC voorzitter van 1981 tot 1984. ( onder zijn beleid was er de OPEN BAKKERIJ op het volledig marktplein met alle leden van de bond. De bedoeling was ons beroep dichter bij het volk te brengen en te laten kennis maken met de kunsten van ons beroep. De netto opbrengst is integraal gegaan naar de vereniging voor zedelijk verlaten kinderen. Mr DE POTTER LIBERT voorzitter van 1984 tot heden Schatbewaarder is WALTER SERBRUYNS, en secretaris is GEERT VAN TITTELBOOM, met nog 19 leden. Enkele van de voornaamste activiteiten waren het EEUWFEEST met een heilige mis voor onze overleden leden en voorgedragen door onze bisschop MGR LUYSTERMANS. Later was er nog een wedstrijd onder onze leden voor het bekomen van een streekgerecht, met als uiteindelijke winnaar het PENDELAARTJE van WALTER SERBRUYNS. En op 21 juli 2004 hebben wij de titel van KONINKLIJKE BAKKERSGILDE VAN ZOTTEGEM EN OMSTREKEN bekomen waarmee eveneens een goede fundering is gemaakt voor het vervolg van de gilde. DE VOORZITTER L. DE POTTER
  Historiek van de Koninklijke Gewestelijke Bakkersbond van St.-Lievens-Houtem en omliggende, gesticht in 1937, wettig erkend B.S. 15.03.1959. Lees meer hier Het Bondsvaandel van de Koninklijke Gewestelijke Bakkersbond van St.-Lievens-Houtem en omliggende. Lees het verhaal hier.